‘Haarlem, koester je bedrijven’

Oostpoort: ja. Rest Waarderpolder: nee.

Er wordt al een tijdje gepraat over woningbouw in Waarderpolder. We kunnen u vertellen dat Haarlemse ondernemers daar behoorlijk nerveus van worden. En dat is niet goed voor het ondernemersklimaat in onze stad. Wat is er aan de hand?

Ondernemers waarschuwen al jaren voor het effect van de woningbouwplannen op de economische kracht van Haarlem. De Waarderpolder is het enige grote bedrijventerrein dat onze stad rijk is. Hier zitten 1.100 bijzondere bedrijven, met goed werk voor 14.000 mensen… daar moeten we niet aan morrelen.

Wat zijn de consequenties?
Alleen al door te flirten met het idee van woningbouw in de Waarderpolder, zet de politiek Haarlemse bedrijven op een zijspoor. Want de zekerheid dat de Waarderpolder hét werkterrein voor ondernemers blijft, verdwijnt. Dat heeft nu al gevolgen: bedrijven stellen investeringen uit en overwegen zelfs om te vertrekken. Als we van de Waarderpolder een woonpolder maken, dreigt Haarlem  een slaapstad te worden… met veel meer forensenverkeer naar andere delen van de regio.

Waarom gaan wonen en werken niet samen?
Bewoners hebben last van bedrijven, en andersom. Want ook al treffen bedrijven nog zoveel maatregelen, er blijven situaties waar bewoners soms overlast ervaren. En in het verleden is dan altijd weer gebleken dat bedrijven aan het kortste eind trekken. Bedrijven krijgen last van bewoners en voelen zich gedwongen te vertrekken. Nieuwe bedrijven kijken naar locaties zonder risico van overlast, om hun bedrijf te vestigen.

Kunnen dan nergens woningen worden bijgebouwd?
Ondernemers in de Waarderpolder, vertegenwoordigd door Industriekring Haarlem, stemmen in met woningbouw in het stationsgebied bij IKEA, de Oostpoort. Maar wel onder de strikte voorwaarde dat het daarbij blijft. De rest van de Waarderpolder moet een plek voor uitsluitend bedrijven blijven.

Wat wil Industriekring Haarlem?
De periode van onzekerheid over woningbouw in de Waarderpolder moet zo kort mogelijk duren. Na de gemeenteraadsverkiezingen moet er daarom zo snel mogelijk een convenant komen om in de rest van de Waarderpolder geen woningen te bouwen.

Wonen in de Oostpoort: ja. Maar de rest van de Waarderpolder blijft een nee. Maak van de Waarderpolder geen woonpolder!